Menu

Xuất hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn có sao không?

0 Comment


Một doanh nghiệp đưa ra câu hỏi rằng, doanh nghiệp họ đã xuất 1 hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn. Cụ thể là doanh nghiệp đã thực hiện việc làm thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 08/04/2019 nhưng do không biết nên kế toán bên doanh nghiệp đã thực hiện việc xuất hóa đơn cho khách hàng vào ngày 06/04/2019. Như vậy, việc này có sao không? Có bị xử phạt hay không?

Việc xuất hóa đơn trước ngày lập thông báo phát hành hóa đơn là hành vi trái pháp luật. Chính vì vậy, đối với bên nhận hóa đơn, khi nhận được hóa đơn cũng phải có trách nhiệm tra cứu để biết hóa đơn của mình nhận có hợp pháp, hợp lệ hay không. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử cũng đã được các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, cục Thuế hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tra cứu dễ dàng.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Đối với thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

thông báo phát hành hóa đơn

Như vậy, bên bạn đang làm trái quy định pháp luật do đó theo quy định Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

Đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng thì doanh nghiệp sẽ phải đối diện với các mức xử phạt như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ bị xử pạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thứ ba, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Thứ tư, đối với trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định. 

Vì sao các doanh nghiệp lại cần in hóa đơn điện tử? 

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

Thứ năm đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 10/2014.

Như vậy, hành vi xuất hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định. Do vậy các doanh nghiệp cần phải tránh để không mắc phải sai phạm dẫn đến tình trạng bị xử phạt không mong muốn. Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

 

Xem thêm: Mẹo cai sữa cho bé

Nốt ruồi trên bàn tay