Menu

Trường hợp nào hóa đơn GTGT không bắt buộc có đầy đủ nội dung?

0 Comment


Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn để ghi lại thông tin mua – bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Để đảm bảo hóa đơn được lập chính xác thì doanh nghiệp đó phải tuân thủ những nội dung bắt buộc thể hiện trên hóa đơn. Ngoài những nghiệp vụ cơ bản như cách nộp thuế điện tử, cách hạch toán và kê khai thuế, kế toán cũng cần nắm rõ những quy định về hóa đơn bao gồm cả hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, hóa đơn sẽ không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc. Cụ thể trường hợp đó là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC) khi lập hóa đơn thì phải có những nội dung bắt buộc sau: Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn; Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn; Tên liên hóa đơn; Số thứ tự hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán và bên mua hàng; Tên hàng hóa, dịch vụ; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá hàng hóa, dịch vụ; Thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; Bên mua, bên bán ký và ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc

– Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in. Nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

– Các trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

1. Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

hóa đơn GTGT

2. Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

3. Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp thì Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

 Vì sao các doanh nghiệp lại cần in hóa đơn điện tử? 

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

Như vậy, dù doanh nghiệp sử dụng loại hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng hay hóa đơn xuất nhập khẩu,… thì đều phải căn cứ xem doanh nghiệp mình có thuộc một trong các trường hợp được nêu trên hay không. Nếu thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn không nhất nhiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc thì doanh nghiệp có thể thiếu chữ ký người mua, tiêu thức “đơn vị tính”,… trên hóa đơn vào những trường hợp nhất định. Còn nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên thì buộc phải sử dụng các loại hóa đơn với đầy đủ nội dung yêu cầu thì hóa đơn đó mới được coi là hóa đơn hợp pháp, có tính chính xác.

Bên cạnh đó, ngoài nội dung bắt buộc theo quy định, doanh nghiệp có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh bao gồm tạo logo, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo. Tuy nhiên các thông tin tạo thêm phải phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. 
 

Xem thêm: Mẹo cai sữa cho bé

Nốt ruồi trên bàn tay