Menu

Không tiếp tục sử dụng hóa đơn có phải khai báo với cơ quan thuế không

0 Comment


Nếu trong trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn nữa thì có phải thực hiện khai báo với cơ quan thuế hay không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Ngoài những vướng mắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy, trong bài viết này sẽ tập trung giải đáp câu hỏi trên cho quý doanh nghiệp

Căn cứ Điều 21 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định như sau:

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

Thứ hai, tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

Thứ ba, Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

Thứ tư, Hóa đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này.

Như vậy, nếu trong trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn nữa thì phải thực hiện việc hủy hóa đơn theo hướng dẫn, doanh nghiệp bạn phải thông báo cho cơ quan thuế về việc không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp thì quy định pháp luật cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về việc thông báo giá trị sử dụng của các hóa đơn, cụ thể:

– Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

– Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

– Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế;

– Hóa đơn mua của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi cho, bán.

Tóm lại, các doanh nghiệp khi không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn nữa thì phải thực hiện thông báo vơi scow quan thuế về việc không tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định và phải thực hiện việc hủy hóa đơn theo hướng dẫn. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp cố tình không thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể mức xử phạt như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn cũ là hóa đơn mua và hết hạn sử dụng sau đó đặt in và sử dụng hóa đơn mới thì trường hợp này sẽ chịu mức phạt về không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng. 

Trường hợp được miễn thuế TNCN từ tiền lương năm 2020 

Xuất hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn có sao không?

Trường hợp 2: Doanh nghiệp in và sử dụng hóa đơn mới khi chưa là thủ tục hủy hóa đơn cũ.

Theo khoản 2 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về triển khai sử dụng hóa đơn.

 

Xem thêm: Mẹo cai sữa cho bé

Nốt ruồi trên bàn tay